Alternativní zahrady

Proč alternativní zahrady?

Většina mých zákazníků jsou lidé, kteří chtějí prostě udělat zahradu, a to nejlépe v duchu poslední módy, nejnovějších technologií a tak, aby se o ni nemuseli moc starat. Dělám to rád a těší mě to. Už to i umím, ale pořád se mám samozřejmě co učit.

Mám ale i zákazníky, kteří o zahradě uvažují jinak.

Jedna paní je se svou zahradou tak sžitá, že kvete nejen zahrada, ale i ona sama. Jdou tak nějak ruku v ruce. Před mnoha lety jsme tu její zahradu založili a každým rokem tam vždy jedu udělat takovou tu fyzicky náročnější údržbu. A pozoruji a vnímám tu symbiózu. Je to jedna nejpestřejších zahrad, co znám.

Jedni manželé zas nechávají své zahrady volně dýchat. Tráví tam volný čas, ale moc je neusměrňují. Když jim připadá, že by to chtělo nějak změnit, trvá to i roky, než se to udělá. Řešíme to zas a znovu a z různých úhlů a někdy i časem zjistíme, že to vlastně není třeba.

Jiný zákazník zase úplně neví, co vlastně na zahradě chce a co od ní očekává. A tak správně volí variantu, kdy jsme zahradu osadili jen z části. Jen tu a tam velké stromy, o kterých je přesvědčen, že jsou správnou volbou.

Někteří lidé prostě vnímají tu svojí zelenou část pozemku jako kus sebe sama. A tak svůj cit, své myšlení a celé své já do ní promítají. Je pak jasné, že taková zahrada bude originální, osobitá a třeba se druhým bude zdát i alternativní, zvláštní, neupravená a nedodělaná. Znám plno takových zelených, zpola zarostlých a tajemných prostorů. Vždy si představuji, kdo tam bydlí, jak asi vypadá a chci vědět, zda některé ty rostlinné kombinace vznikly náhodou, nebo postupným plánovaným procesem.

Alternativní zahrada tedy nepodléhá vnějším faktorům, třeba nejnovějším trendům, technologiím, ale ani staromilskému uvažování. Není závislá na názoru a estetickému cítění druhých lidí, ani na učebnicových poučkách a pravidlech sadovnictví.

Zkrátka a dobře, já alternativní zahradu vnímám jako ODRAZ SVÉ DUŠE.

Výraz „alternativa“ je z latiny a znamená to „jinou“ možnost, nebo třeba „druhou“ cestu.
Alternativní zahrada tedy umožňuje jít svou vlastní cestou. Vytvořit si svou možnost vnímání zeleně a skvěle si to užívat. Alternativní zahrada je ta, kde se cítím volně, bezpečně a kde relaxuji i regeneruji. Jsou prostě šité na míru.

K dokončení této úvahy poslouží jeden duchovní citát: Široká je cesta, která vede do záhuby, a úzká je cesta, která vede k životu. Je tu tedy i „možnost“ jít slepou cestou.

Po čase můžete zjistit, že ten strom jste opravdu vysadili na špatné místo a musíte ho pokácet, že tahle rostlina ani po letech neroste tak, jak jste si představovali, že tenhle keř už po čtvrté musíte koupit znovu, protože uhynul.

Chcete-li tedy, aby vaše „alternativa“ dlouho žila, můžete využít našich praktických zkušeností s rozvojem a dobrým růstem alternativní zahrady a můžete nás rovnou KONTAKTOVAT.

Fotogalerie: